Indeklima

Dansk Teknik & Lækagesikring Aps er officel partener med Brunata A/S, og samarbejder derved for at kunne fremme energioptimeringer gennem Brunatas løsninger.

Ikke nok med at du kan måle luftfugtigheden og temperaturen med Brunatas elektroniske fugt- og temperaturmålere, men ved en kombination heraf og vores online netværksløsning er det også muligt at følge og sammenligne ejendommens data online. 

På den måde synliggøres ejendommens indeklima, hvilket kan hjælpe med at opdage fugtdannelser og andre uhensigtsmæssigheder i indeklimaet, der typisk opstår som resultat af uhensigtsmæssig adfærd, fx hvis en beboer glemmer at lufte ud eller tørrer sit tøj indenfor. Ved at blive opmærksom på indeklimaets tilstand kan adfærden ændres til at blive mere bæredygtig. Derudover spares både beboere og ejendommen for mange unødvendige udgifter til udbedring af fugtskader (skimmelsvamp).