Fugtløsning

Oprethold et sundt indeklima i ejendommen med Brunatas fugtløsning, som giver dig mulighed for at monitorere indeklimaet online. Mere specifikt kan du se ejendommens luftfugtighed og temperatur.

Som administrator, varmemester, driftsleder eller ejendomsinspektør kan du tilmed opsætte alarmer, som modtages, hvis der registreres en forhøjet luftfugtighed. Derved kan du hjælpe beboerne med at skabe et godt indeklima samt tilsikre ejendommens sundhed. Yderligere undgår du unødvendigt høje renoveringsomkostninger forårsaget af fugtdannelser og lignende, da du har mulighed for at gribe ind, før skaden er sket.

I et forsøg på at holde varmeregningen nede opstår der i stigende grad problemer med skimmelsvamp i almene boligbyggerier landet over. Fugtskaderne koster hvert år hundredetusindvis af kroner at udbedre. Men Dansk Teknik & Lækagesikring har løsningen på problemet.

Som partner med Brunata tilbyder vi deres fugtmåler, Futura Hygro, som beregner flere gange dagligt den relative luftfugtighed der, hvor måleren er opsat. Luftfugtigheden kan aflæses på målerens display, og med et tilvalg af Brunatas netværksløsning kan administrator desuden følge fugtniveauet i lejligheden via et personligt login. Dette er vigtigt for at få et godt indeklima og en sund ejendom. Derved er det nemt for alle parter at indgå en dialog om, hvordan man opnår den bedst mulige adfærd.

Måleren viser ikke, hvad folk foretager sig i deres hjem, men illustrerer nogle mønstre om indeklimaet, som man kan vurdere eventuelle fugtproblemer ud fra. Samtidigt kan fugtmåleren være med til at indikere, om det er adfærd og vaner eller bygningskonstruktionen, der er årsag til fugtproblemerne.

Futura Hygro måler nøjagtigt ejendommens luftfugtighed i området 20 % RH – 100 % RH og temperaturen i området 20°C – 55°C for at give en samlet vurdering af fugtforholdene. Data sendes hvert 2. minut hele døgnet rundt, 365 dage om året og kan følges online ved tilkøb af Brunata WebMon. Samtidig er det muligt for administrator at få tilsendt en alarm, hvis en af målerne registrerer en for høj luftfugtighed. Futura Hygro bidrager derudover med at forbedre ejendommens indeklima ved bl.a. at rette opmærksomhed mod eventuelle fugtdannelser og kuldebroer, således at forbrugeren undgår træk, for høj varmeregning og skimmelsvamp.