Visualisering af indeklimaet

Visualisering af ejendommens data er en stor del af at optimere, formindske og synliggøre indeklimaets tilstand. Som administrator eller varmemester kan du få visualiseret både luftfugtigheden og temperaturen i ejendommen. Derved sikrer du, at ejendommens beboere lever i et sundt indeklima samtidigt med, at du har muligheden for at opdage uhensigtsmæssigheder i indeklimaet.

Som energirådgiver kan du få visualiseret effekten af diverse energirenovering gennem fugtigheds- og temperaturdata. Derved kan du som rådgiver altid bevise effekten af det stykke arbejde, der er udført.

Som bygherre kan du stille krav til at få dokumenteret, at arbejdet er blevet udført under korrekte forhold, samt at du kan se effekten af det arbejde, der er udført – specielt i energirenoveringsprojekter.

WebMon

WebMon er et webbaseret program, hvor administratorer kan få præsenteret data fra Brunatas fugt- og temperaturmålere gennem rapporter eller opsætning af alarmer. Det giver mulighed for at få indblik i ejendommens indeklimaforhold. Du får et hurtigt og optimalt overblik over alle ejendommens målere. Med WebMon kan du monitorere data helt ned på målerniveau. WebMon forudsætter, at ejendommen har fjernaflæste målere.